Painting (g)


Still life

Appearances of still life (1), 2018, Collage on paper, 29 x 39 cm

Still life (2) on paper, 2021, 29 x 23 cm

Still life (3) on paper, 2021, 29 x 23 cm

Still life (4) on paper, 2021, 29 x 23 cm

Still life (5) on paper, 2021, 29 x 23 cm

Still life (6) on paper, 2021, 29 x 23 cm

Still life (7) on paper, 2021, 29 x 23 cm

Still life (8) on paper, 2021, 29 x 23 cm

Still life (10) on paper, 2021, 29 x 23 cm

Still life (11) on paper, 2021, 29 x 23 cm

Still life (12) on paper, 2021, 29 x 23 cm

Still life (13) on paper, 2022, 46 x 31 cm

Still life (14) on paper, 2022, 46 x 31 cm

Tulips, 2010, Cardboard, 40 x 30 cm

Stil life, 2022, Acryl on canvas, 100 x 120 cm

Stil life, 2023 (1), Acryl on canvas, 100 x 120 cm


Stil life, 2023 (2), Acryl on canvas, 100 x 120 cm